Integritetspolicy

Moln

Denna Integritetspolicy gäller för våra kunder och användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur VRstugan AB, org. nr 559170-1064, Drottninggatan 66, 602 32 Norrköping, (”VRstugan”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Via vår webbplats bearbetas personuppgifter och potentiellt känsliga personuppgifter. VRstugan anser att det är mycket viktigt att hantera personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt. Personuppgifterna bearbetas och skyddas därför omsorgsfullt av oss. Vi följer alla de krav som Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) ställer.

Detta innebär bland annat att:

 • vi tydligt anger med vilka syften vi bearbetar personuppgifter. Det gör vi genom denna integritetspolicy.
 • vi begränsar vår insamling av personuppgifter till att endast omfatta de personuppgifter som krävs av legitima skäl.
 • vi först frågar om ett uttryckligt tillstånd att bearbeta dina personuppgifter i de fall då ditt tillstånd krävs.
 • vi vidtar passande skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och att vi även kräver det av parter som bearbetar personuppgifter på uppdrag av oss.
 • vi respekterar din rättighet att på din begäran få insyn i dina personuppgifter, och att du har rätt att korrigera eller radera dem.

Integritetspolicyn gäller då VRstugan tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med VRstugan, såsom besök på webbplats eller kontakt via epost eller telefon. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är ansvariga för bearbetningen av uppgifterna. I denna integritetspolicy berättar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder samt med vilket syfte vi gör detta. Vi råder dig att läsa igenom denna noga. Denna integritetspolicy ändrades senast den 19/3 2019

2. Personuppgiftsansvar

VRstugan har personuppgiftsansvar för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vår VD agerar Dataskyddsombud gentemot Datainspektionen och är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert vis - något vi garanterar.

3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

När du använder dig av vår webbplats får vi vissa uppgifter av dig. Detta kan vara personuppgifter. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom loggar i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder oss av följande uppgifter för de syften som nämns i denna integritetspolicy:

 • Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-mail
 • Födelsedatum, personnummer, kön
 • Betalningsuppgifter, orderhistorik
 • Kundnummer, inloggningsuppgifter
 • Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation
 • Information om vilka av våra tjänster, varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med vår webbplats.

4. Därför behandlar vi uppgifter om dig

4.1 Behandling av bokningar

Om du bokar något hos oss så använder vi oss av dina personuppgifter för att kunna behandla bokningen. Om det är nödvändigt för att beställningen ska kunna behandlas på ett bra sätt så kan det också hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till utomstående parter. Du kan läsa mer om detta i denna integritetspolicy.

4.2 Behandling av bokningar

När du tar kontakt med oss via epost eller telefon kan vi behöva spara dessa uppgifter för att fullfölja ärendet.

4.3 Marknadsföring och reklam

Vi kan, förutom den informationen som finns på vår webbplats, informera dig om våra nya produkter och tjänster:

 • per post
 • per e-mail
 • genom sociala medier

5. Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

VRstugan baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs här nedan.

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund så som att genomföra köp och ha tillgång till orderhistorik. Vi begär också samtycke när du bokar via vrstugan.se. Med stöd av dessa lagliga grunder behandlar vi uppgifter som din bokning.
 • I vissa fall har VRstugan en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller t.ex. för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 • Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster baserar sig antingen på avtal, samtycke eller intresseavvägning. Vi behandlar ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med oss samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller utför profileringar. Du kan när du vill avregistrera dig från fortsatta nyhetsbrev/erbjudanden genom att använda avregisteringslänken som finns med i varje utskick.

6. Publikation

Vi publicerar inte dina kunduppgifter.

7. Annonser

Vi har inga annonser på webbplatsen.

8. Utlämnande till utomstående part

Vi säljer aldrig personuppgifter. Tvingas vi överlämna personuppgifter till tredje part kommer vi att meddela dig om detta.

Vi kommer inte att tillhandahålla de uppgifter som kopplats till ditt användarnamn till utomstående parter om det inte är nödvändigt för att kunna verkställa det avtal som du har slutit med oss eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Om vi misstänker bedrägeri eller missbruk av våra tjänster kan vi lämna över personuppgifter till behöriga myndigheter.

9. Cookies

På vår webbplats används två kakor ifrån vår betalningsförmedlare Stripe: "__stripe_mid" och "__stripe_sid". Dessa krävs för att deras kortbetalningstjänst ska fungera.

Vi använder Google Analytics för att förstå hur du som användare använder vrstugan.se. Google Analytics sätter följande tre kakor för att följa användarens aktivitet på webbplatsen: "_ga", "_gid" och "_gat_gtag_UA_126219448_1".

Utöver den används även en kaka som vi kallar "vrstugan_cc", som används för att inte visa meddelandet om kakor igen, när du har klickat ner det.

10. Tredjepartsspårare, som Google Analytics

Vi använder bara Google Analytics för att förstå hur våra användare använder vrstugan.se. Kakorna som sätts beskrivs i punkten ovan.

11. Säkerhet, kryptering (SSL/TLS)

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk genom oauktoriserad tillgång till personuppgifterna. I synnerhet vidtar vi följande åtgärder: Vi använder oss av skyddade uppkopplingar (Transport Layer Security, eller TLS), vilket gör att all information som skickas mellan dig och vår webbplats avskärmas när du för in personuppgifter.

11.1 Information om TLS

TLS betyder "Transport Layer Security" och är den teknik som ersätter den gamla krypteringsmetoden SSL, som använts sedan länge på webben. Med denna metod krypteras all trafik mellan kundens webbläsare och servern så att det inte går att "avlyssna" det som skickas. Dessutom garanterar TLS-nyckeln att du verkligen skickar dina uppgifter till oss och inte till någon person som utger sig för att vara oss.

Hur kan man se att en sida är krypterad?

De flesta moderna webbläsare visar det tydligt, ofta till vänster om adressfältet.

Vad ska jag ha TLS till?

Vi använder TLS för all kommunikation för vår webbplats. Såväl uppgifter som behöver skyddas som de som inte behöver skyddas kommer skickas krypterat. Det är en säkerhet för dig att dina personuppgifter inte hamnar i orätta händer.

Vad gör jag om jag kör en webbläsare som är så gammal att den inte klarar TLS?

Då kan du inte besöka vår webbplats (inklusive denna integritetspolicy), och bör tänka igenom dina livsval.

12. Så länge sparar vi uppgifter om dig

De personuppgifter som beskrevs ovan sparas så länge de behövs för att kunna behandla dina beställningar, inklusive garantin. Därefter sparar vi uppgifterna i maximalt ett år för de statistiska ändamål som beskrivs. Uppgifterna raderas sedan, om vi inte har en lagstadgad skyldighet att bevara dem längre (som till exempel det svenska skatteverkets krav på att betalningsuppgifter ska sparas under sju år).

13. Utomstående parters webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för utomstående parters webbplatser, som är kopplade till vår webbplats via länkar, utan endast vrstugan.se. Vi kan inte garantera att dessa utomstående hanterar dina personuppgifter på ett pålitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dig av dem.

14. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra saker i denna integritetspolicy. Det är en bra idé att regelbundet slå upp vår integritetspolicy, så att du känner till dessa ändringar.

15. Ansvarsfriskrivning

Vi kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen på denna webbsida. Trots vår noggrannhet kan uppgifter ha hunnit ändras. Vi kan därför inte ansvara för eller garantera aktualitet, riktighet och fullständighet hos den publicerade informationen. Vi ansvarar inte för innehåll på och utformning av andra webbsidor som är knutna till vår webbsida via länkar. Likaledes ansvarar vi inte för information på utomstående webbsidor som som hänvisar till dessa webbsidor via länkar.

16. Dina rättigheter

16.1 Insyn i och ändring av dina uppgifter

För frågor om vår integritetspolicy eller om insyn i och ändringar av (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du nedan. Du kan också skicka en begäran om att få insyn i, ändra eller radera dina uppgifter. Dessutom kan du skicka oss en begäran om att få en exportfil med de uppgifter som vi använder oss av med din tillåtelse, eller så kan du, av olika skäl, ange att du vill begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter. För att förebygga missbruk kan vi då be dig om att legitimera dig på ett lämpligt sätt. När det handlar om insyn i personuppgifter som är kopplade till en cookie, måste du skicka med en kopia av den cookie som det gäller. Den hittar du i din webbläsares inställningar. Om uppgifterna inte stämmer kan du be oss att ändra eller radera dina uppgifter.

16.2 Myndigheten för skydd av personuppgifter

Självfallet hjälper vi dig gärna om du skulle ha några klagomål om bearbetningen av dina personuppgifter. På grundval av dataskyddslagstiftningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen, gällande bearbetningen av dina personuppgifter. I sådana fall kan du själv kontakta dem https://www.datainspektionen.se/

OBS! Genom att använda denna webbplats accepterar du villkoren som anges ovan.

17. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakat oss. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

VRSTUGAN AB
Drottninggatan 66
602 32 Norrköping
hej@vrstugan.se